Зворотний зв'язок


Записатись на прийом

Порушення пам’яті та уваги

Пам’ять – процес накопичення, утримання і відтворення інформації. Правильна функціональність включає в себе запам’ятовування, архівізацію і відтворення. Виділяються такі порушення пам’яті: гіпермнезія, гіпомнезія, амнезії, явища витіснення і парамнезії: конфабуляції, псевдоремінісценції, ехомнезії.

Пам’ять є основою психічного розвитку, тому що її процеси забезпечують якісне і продуктивне мислення і є важливою передумовою інтелекту.

Увага – спрямованість і ступінь зосередженості на об’єкті та діяльності. До патології уваги відносяться нестійкість, сповільненість, перемикання, недостатня концентрація, дефіцит уваги.

При різних психоемоційних порушеннях зазвичай страждає і концентрація уваги. У людини порушується процес обробки інформації і здатність до зосередження. Функціональні порушення пам’яті і уваги часто виникають на тлі депресивних станів і підвищеної тривожності. Здатність концентрувати увагу незамінна в процесі запам’ятовування інформації. Саме тому розлади даної функції негативно впливають і на пам’ять людини. Патології уваги можуть виявлятися в його нестійкості (слабкості), сповільненості або неуважності.

Лікуванням та діагностикою даних порушень займаються неврологи, психіатри і психологи. 

Телеграмм бот
Записатись на прийом